Sterkt kalkrik ny eng med semi-naturlig preg

map TL01-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new