Sterkt kalkrik frisk ny eng med semi-naturlig preg med klar kildevannspåvirkning

map TL01-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new