Sterkt kalkrik frisk ny eng med semi-naturlig preg

map TL01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new