Intermediær til litt kalkrik frisk ny eng med semi-naturlig preg

map TL01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new