Kalkfattig frisk ny eng med semi-naturlig preg

map TL01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new