Kalkfattig til litt kalkrik bakli-hei og kystlynghei

map TK03-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new