Intermediær til litt kalkrik bakli-hei og kystlynghei

map TK03-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new