Intermediær til litt kalkrik fukt-kystlynghei

map TK03-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new