Intermediær til litt kalkrik veldrenert-vekselfuktig kystlynghei

map TK03-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new