Kalkfattig veldrenert til vekselfuktig kystlynghei

map TK03-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new