Semi-naturlig strandeng på skjellsand

map TK02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new