Semi-naturlig strandeng på uorganisk substrat

map TK02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new