Klart kalkrik åpen semi-naturlig eng

map TK01-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new