Kalkrik åpen semi-naturlig eng på stabilisert sand

map TK01-M020-07

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new