Svakt kalkrik åpen semi-naturlig eng

map TK01-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new