Kalkrik åpen semi-naturlig eng på stabilisert sand

map TK01-M005-27

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new