Svakt kalkrik kildevannspåvirket semi-naturlig fukteng

map TK01-M005-25

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new