Kalkfattig åpen semi-naturlig markryddet tørreng

map TK01-M005-22

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new