Klart kalkrik åpen semi-naturlig markryddet eng

map TK01-M005-21

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new