Kalkfattig åpen semi-naturlig markryddet eng

map TK01-M005-19

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new