Svakt kalkrik åpen semi-naturlig ikke markryddet tørreng

map TK01-M005-17

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new