Svakt kalkrik åpen semi-naturlig ikke markryddet eng

map TK01-M005-15

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new