Kalkfattig åpen semi-naturlig ikke markryddet tørreng

map TK01-M005-14

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new