Kalkfattig åpen semi-naturlig ikke markryddet eng

map TK01-M005-13

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new