Klart kalkrik semi-naturlig markryddet eng med åpent tresjikt

map TK01-M005-09

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new