Svakt kalkrik semi-naturlig ikke markryddet tørreng med åpent tresjikt

map TK01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new