Kalkfattig semi-naturlig eng uten markrydding med åpent tresjikt

map TK01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new