Hugd eller treslagstypeskiftet klart endret kalkskog

map TI01-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new