Hugd eller treslagstypeskiftet klart endret ikke-kalkrik skog

map TI01-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new