Klart endret høgstaudeskog

map TI01-M005-10

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new