Hugd eller treslagstypeskiftet klart endret tørrere kalkskog

map TI01-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new