Hugd eller treslagstypeskiftet klart endret tørrere ikke-kalkrik skog

map TI01-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new