Hugd eller treslagstypeskiftet klart endret friskere kalkskog

map TI01-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new