Hugd eller treslagstypeskiftet klart endret friskere ikke-kalkrik skog

map TI01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new