Grøftet eller markforstyrret klart endret tørrere ikke-kalkrik skog

map TI01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new