Grøftet eller markforstyrret klart endret friskere ikke-kalkrik skog

map TI01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new