Avskoget intermediær til svakt kalkfattig fjell-fukthei

map TH01-M005-13

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new