Avskoget høgstaude-fjelleng

map TH01-M005-11

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new