Avskoget storbregne-fjelleng

map TH01-M005-10

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new