Intermediær til litt kalkrik avskoget lavhei

map TH01-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new