Intermediær til litt kalkrik avskoget lynghei

map TH01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new