Intermediær til litt kalkrik bærlynghei

map TH01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new