Hevet grus-, stein- og blokkstrand

map TG01-M050-04

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new