Fjellnatur-pregede sterkt kalkrike stedegne grus-løsmasser, stein og blokkmark

map TG01-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new