Fjellnatur-pregede kalkfattige til svakt kalkrike stedegne grus-løsmasser, stein og blokkmark

map TG01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new