Skogsmarkspreget hevet grus-, stein- og blokkstrand

map TG01-M020-11

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new