Rabbe- og snøleiepreget sterkt kalkrik stedegen stein- og blokkmark

map TG01-M020-07

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new