Rabbe- og snøleiepreget kalkfattig til svakt kalkrik stedegen stein- og blokkmark

map TG01-M020-06

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new