Udifferensiert stedegen stein- og blokkmark

map TG01-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new