Fjellnatur-pregede sterkt kalkrike stedegne grus-løsmasser

map TG01-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new